PSIHOSOCIJALNI RAD

Početkom 90-ih godina prošlog veka, u Institutu za majku i dete, prepoznata je potreba za psihologom u radu sa pacijentima, njihovim porodicama i medicinskim osobljem na hematoonkološkom odeljenju. Od tada, psiholozi, pioniri današnje psihoonkologije, smenjivali su se iz različitih razloga, ali je jedan razlog zajednički: psiholozi nisu imali svoje mesto u medicinskom timu i nisu imali stručnu bazu i adekvatnu stručnu podršku za svoj rad. Služba za hematoonkologiju i transplantaciju kostne srži Instituta za majku i dete, ima svog stalno zaposlenog psihologa od 2011. godine.

Krajem 2009. godine, "Zvončica" je angažovala psihologa za rad sa obolelom decom i njihovim porodicama i zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i brojnim donatorima, projekat se svake godine dopunjuje novim programima. Psiholog "Zvončice", Željka Kecman, stekla je veliko iskustvo i praksu u radu sa decom i roditeljima koji su boravili u Kući "Zvončica", a uspešni rezultati su došli do punog izražaja kada je Institut za majku i dete angažovao Željku Kecman u stalni radni odnos u Službi za transplantaciju kostne srži i Službi za hematoonkologiju.
Unapredili smo projekat angažovanjem psihologa, Dragane Nikolić, iz organizacije Partnerstvo za zdravlje. Dragana je ekspert za poseban pristup detetu i porodici tokom hospitalizacije "Nega usmerena decom i porodicom" koji se u Srbiji sprovodi u okviru projekta "Bolnica, prijatelj dece i porodice". Projekat se finansira iz budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sprovodi se u Institutu za majku i dete, a podrazumeva edukaciju lekara, medicinskih sestara, psihologa i ostalog nemedicinskog osoblja da primenjuju ovaj pristup u svom svakodnevnom radu sa decom i porodicama.
Posebno osetljiva oblast, koja je u Srbiji zapostavljena, jeste briga o ožalošćenim porodicama, porodicama preminule dece. Lečenje je završeno, deteta više nema, porodica napušta bolnicu i suočava se sa potpuno novom dimenzijom života. "Zvončica" se dugi niz godina trudi da uspostavi sistem za pružanje pomoći i podrške ožalošćenim porodicama i angažuje eksperta iz oblasti tugovanja, psihologa Lidiju Stojković, autora knjige "Prvih deset godina tugovanja".
Osnaženi novim saradnicima i programima, psihosocijalni projekat "Zvončice" dobija nove dimenzije, ciljeve i ciljne grupe. Projekat pokriva četiri osnovne oblasti: psihološku, edukativnu, kreativnu i socijalnu. Ciljne grupe su deca (2 - 12 god), tinejdžeri i adolescenti (13 - 18 god), roditelji, braća i sestre, bliski članovi porodice (bake, deke...). Namera projekta je i promena zastarelog shvatanja da bolesna deca moraju biti u krevetu jer često se, u vrtlogu terapija i pregleda, zaboravi da su u pitanju deca sa istim društvenim potrebama kao i njihovi zdravi vršnjaci.

Ovaj projekat, kao i svi projekti koje „Zvončica“ sprovodi, u suštini se odnosi na socijalnu inkluziju dece i njihovih porodica, jer je samo kroz njihovo osnaživanje moguće očekivati potpuno uključivanje u društvo. Dugotrajno lečenje deteta iscrpljuje porodicu, kako psihički i emotivno, tako i ekonomski, a kako bolest i siromaštvo često idu zajedno, neophodno je obezbediti različitu vrstu materijalne i finansijske pomoći, kao i informacije o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć.

Projekat se finansira isključivo od donacija i budžetom odobrenih projekata.

Leave a Comment