NAŠ RAD

ribon

 

 • Šta radimo

 • Gde radimo

 • Kada radimo

 • Kako radimo

 • Upravljamo, održavamo i finansiramo Roditeljsku kuću "Zvončica". Brinemo o stanarima, živimo sa njima, bliski smo, poznajemo probleme i trudimo se da im olakšamo život. Iz donacija nabavljamo hranu, sredstva za higijenu, igračke, školski pribor, sezonsku odeću i obuću za decu. Brinemo da majke budu lepe i doterane. Slavimo rođendane, praznike, ispunjavamo velike i male želje. Primamo goste, primamo poklone, zahvalni smo i pružamo najviše što možemo.

  Svakodnevno komuniciramo sa lekarima i medicinskim sestrama, brinemo o malim pacijentima i njihovim roditeljima na odeljenju. Zahvaljujući donacijama nabavljamo savremenu medicinsku i drugu opremu i na taj način pomažemo da deca imaju bolju dijagnostiku, lečenje i prijatniji boravak u bolnici.

  Promovišemo vrednosti darivanja bez interesa i da je svaki poklon dragocen. Podučavamo roditelje, decu, porodice o veštinama opstanka, a predstavnike medija, političare, javne ličnosti o značaju promovisanja problematike dečjeg kancera. Posredujemo u komunikaciji roditelja i lekara, rešavamo konflikte, smirujemo nemire, ublažavamo tugu, ulivamo poverenje, osnažujemo i tešimo.

  Što više učimo i saznajemo, sve više uviđamo koliko tek treba da učimo i napredujemo.
 • Radimo u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u Beogradu. Kancelarija Udruženja se nalazi u Roditeljskoj kući "Zvončica".

  Sarađujemo i pomažemo službe i odeljenja:

  Služba za ispitivanje i lečenje hematoloških i onkoloških bolesti: odsek Hematoonkologija 1, odsek Hematoonkologija 2 i Hematološka dnevna bolnica;

  Odeljenje za transplantaciju kostne srži sa laboratorijom za kriobiologiju;

  Odeljenje za ispitivanje i lečenje metaboličkih bolesti;

  Laboratorije i prateće bolničke službe
 • Radno vreme kancelarije "Zvončice" je radnim danima od 8h do 20h.

  U ovom periodu smo otvoreni za prijem i razgovor sa porodicama, saradnicima, prijateljima i donatorima. Vikendom održavamo radionice na odeljenjima Hematoonkologije 1 i 2.

  Kontakt mobilni telefon je dostupan 24h.
 • Zaposleni u kancelariji rade u dve smene, pre i posle podne, a saradnici se smenjuju po radionicama svih sedam dana u nedelji.

  Izvršni direktor udruženja dostavlja mesečne narativne i finansijske izveštaje Upravnom odboru, koji donosi sve odluke o poslovanju.

  Upravni odbor podnosi izveštaj o radu na Godišnjoj Skupštini koja se održava svake poslednje subote u martu mesecu.

  Pristupačnost, srdačnost, razumevanje, doslednost, profesionalizam, posvećenost, odgovornost, domaćinsko poslovanje i ponašanje su osnovni standardi našeg poslovanja, proizašli iz našeg ličnog, roditeljskog iskustva sa dečjim kancerom.

Leave a Comment