GODIŠNJA SKUPŠTINA 28. mart 2015

Godišnja Skupština je događaj kada se izveštava o radu za prethodnu godinu, kada se prikazuju računi, ukazuje poverenje. Kod nas je taj događaj malo drugačiji jer se, osim svega navedenog, trudimo da prikažemo nešto novo, interesantno, da svi nešto naučimo, da dozvolimo sebi po koju suzu ali i da se od srca nasmejemo. Želimo da ovaj događaj, kao i do sada, i u buduće bude prilika za susrete prijatelja, događaj koji zaslužuje i opravdava vreme koje ljudi izdvoje da bi došli iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske, Crne Gore.
Skupština se održava u bolnici i ta činjenica mnoge sprečava da dođu, da se suoče sa prošlošću i da ponovo uzburkaju skrivene strahove i tugu.
Dubok naklon, poštovanje i divljenje porodicama koje, uprkos svojim strahovima, doputuju izdaleka i dođu da pruže podršku, ukažu poverenje i, iznad svega, ukažu poštovanje bolesnoj deci, njihovim porodicama i zdravstvenim radnicima.